Vad menas med att ångan är torr? Varför är det en fördel?

Vid 6 bars tryck kokar vatten först vid 160°C, långt över vattnets normala ångbildningstemperatur på 100°C som ger fuktig ånga. Förenklat kan sägas att ju mer temperaturen på ångan ökar desto mindre vatten kommer den att innehålla. Den ånga som Tecnovaps maskiner ger innehåller endast cirka 5 % vatten.

Rengöringen lämnar alltså så små mängder fukt efter sig att till och med textila ytor är torra på cirka 15 minuter. Den korta torktiden utesluter problemet med mögelsporer och andra mikrober som annars hinner börja växa till.

Vad spelar det för roll vilket tryck maskinen jobbar med?

Ett högre tryck ökar vattnets kokpunkt, (t.ex. vid 6 bars tryck kokar vatten vid 160°C och vid 10 bars tryck kokar det vid 180°C ), och ju högre temperatur på ångan, desto effektivare blir rengöringen. Ångtrycket i Tecnovaps maskiner ligger mellan 6 och 10 bar. Billigare ångtvättar når sällan upp i samma höga tryck, och når därför inte heller samma höga temperatur på ångan.

Är det möjligt att rengöra effektivt med bara vanligt kranvatten?

Ja det är det! Den överhettade ångan eliminerar effektivt även de svåraste fläckarna som t.ex. fett, olja, tuggummi, socker, choklad, klister, vax, mögel etc. Ångan lossar smutsen från underlaget som sedan antingen sugs upp eller torkas upp med trasa.

En del av Tecnovaps maskiner har en separat behållare för rengöringsmedel för användare som regelmässigt jobbar med extremt smutsade och fläckade ytor. Rengöringsmedlet värms upp till cirka 100°C. Värmen gör att rengöringsmedlet blir mer effektivt än när det används kallt och det går därför åt mindre mängder.

Vilka fördelar har rengöring med ånga jämfört med rengöring med kemikalier?

Ångan är en kemikaliefri process. Ångan produceras av kranvatten och de ofta miljöskadliga och allergiframkallande kemikalierna kan uteslutas. Ånga är en tidseffektiv metod. Renligheten blir högre och rengöringsintervallen kan utökas.

Ånga är allergivänlig rengöring. De höga temperaturerna är mycket effektiva för att eliminera kvalster, sporer och mögel liksom spår av pälsdjur.

Ånga har en högre effektivitetsgrad än rengöring med kemikalier vilket betyder att det blir renare än med kemikalier. Ångan lämnar inga rester efter sig där ny smuts kan få fäste vilket är fallet med kemikalier. Ångmaskinernas design tillsammans med det omfattande utbudet av tillbehör säkrar en ergonomiskt riktig arbetsställning utan snedbelastningar.

Ytterligare en fördel med alla tillbehör är att det finns ett tillbehör för att rengöra i stort sett vilken yta som helst, hur svåråtkomlig den än kan vara.

Varför blir det renare med ånga än med kemikalier?

Rengöring med Supersteam är djuprengöring. Den höga värmen gör att porerna i underlaget öppnas (samtidigt som ytsmutsen lösgörs) och därmed kommer också mer djupt liggande smuts att avlägsnas. Den här processen leder till ett enastående resultat oavsett vilken yta som rengörs, industriella och kommersiella lokaler, fordon, kontorslokaler eller bostadsmiljöer.

Kan ångan orsaka brännskador?

Ja, det kan den. Ångans temperatur precis i munstyckets utlopp är mycket hög. Hålls munstycket mycket nära, eller trycks direkt emot, t.ex. handen så resulterar det i brännskador. Var därför uppmärksam på hur munstycket riktas. Det får ALDRIG riktas mot människor eller djur. Alla delar på maskinen som kommer i kontakt med ångan, slangar, kopplingar och munstycken, blir varma, vissa delar t.o.m. mycket varma, så försiktighet skall iakttagas. Vidrör aldrig de delarna under eller direkt efter användandet.

Varför är det bra att använda ånga för rengöring?

Partiklarna i ångan har kapacitet att rengöra djupare ner i ytan än traditionella metoder, partiklarna bryter ner smutsen på basnivå. Detta ger inte bara maximal rengöringseffektivitet utan också en desinficerad yta tack vare att temperaturen dödar bakterier och andra mikroorganismer djupt ner i ytan. Ofta är det enda som behövs till rengöringen vanligt kranvatten, dvs. processen lämnar inga rester av kemikalier efter sig. Ånga är ett miljövänligt rengöringsalternativ, ideal i utrymmen med höga krav på hygien.

Uthyrning av ångtvättar och annan städutrustning

Vi har både ångtvättar, skurmaskin med ånga, kombiskur, singelskur och våtsug till uthyrning. Ångtvättarna hyr vi ut med ett färdigt tillbehörspaket som täcker de flesta användningsområden. Vi har även större ångtvättar för uthyrning samt ett antal specialmunstycken som behövs för att få bästa resultatet.

Ring 08 5580 7097 eller mejla till uthyrning@tecnovap.se. Vi har öppet helgfria vardagar klockan 8.00 – 16.00. Avvikande öppettider kan förekomma under semestertider och allmänna helger såsom påsk och jul.

Klicka här för uthyrning