Vilka golf går det att rengöra en Duplex golvtvätt?

Alla! Duplex rengör lika effektivt lång- som korthåriga mattor, säkerhetsgolv, klinker, gummi, cement, trä, plast, marmor, granit, sten, mosaik, specialgolv i sportanläggningar osv. De dubbla borstarna snurrar 600 varv i minuten vilket gör maskinen synnerligen effektiv för rengöring av annars svåra golvprofiler, Duplexmaskinerna är därför speciellt populära till krävande halksäkra säkerhetsgolv där traditionell städning bara kommer åt de upphöjda partierna i profilen medan smutsen ligger kvar i de nersänkta spåren.

Duplex golvtvätt är lika effektiv för att avlägsna djupt sittande smuts och svåra fläckar på delikata underlag som mattor och parkett till de profilerade säkerhetsgolven, cementgolv osv. Det finns flera olika specialborstar som enkelt kan bytas och som är anpassade efter typ av underlag och hur hårt smutsat underlaget är. Även borsttrycket har betydelse, olika underlag kräver olika borsttryck och även hur smutsigt det är. Trycket regleras enkelt med en omkopplare på sidan av maskinen.

Hur fungerar en Duplex golvtvättmaskin?

Duplex har två cylindriska borstar som tack vare den ocentriska placeringen kommer åt att rengöra golvytan grundligt ända intill väggar, andra kanter och objekt samtidigt som maskinen också samlar upp varenda uns av uppborstad smuts. Ovanför varje borste sitter en behållare för vatten- och rengöringsmedel som på ett jämnt sätt fördelar vätskan över borstarna. Vätskan tillsammans med borstarnas rotation bryter effektivt ner smutsen samtidigt som borstrotationen skvätter upp smutsvatten och partiklar på de interna transportbanden som för upp smutsen till den centrala uppsamlingsbehållaren. Underlaget är både rent och torrt på en och samma gång vare sig det är hårda golv eller mattor.

Går det att använda vilket rengöringsmedel som helst i en Duplex golvtvätt?

Duplex har tagit fram ett rengöringsmedel som optimerar rengöringen, annars kan alla lågskummande medel användas i vatten/kemtanken.

Om Duplex golvtvätt är så effektiv, vad är det för nytta med att ha ånga också?

Ånga är ett utmärkt sätt att eliminera alla typer av svår och ingrodd smuts och fläckar på alla typer av golvunderlag och mattor revitaliseras. Ånga minskar mängden vatten som används vid rengöringen vilket minskar torktiden och som ett extra plus för områden med särskilt höga krav på renlighet, t.ex. inom vården och livsmedelsindustrin, så har ångans höga temperatur den fördelen att underlaget samtidigt som det blir rent också blir desinficerat.

Har maskinen ånga kan kem uteslutas helt och på så vis säkerställs att inga skadliga rester av kemprodukter blir kvar. Vatten/kembehållarna ersätts med tankar för ånga och när maskinen körs släpps ånga ut jämnt fördelat över borstarna vilket förstärker rengöringen. Ånga går att få till Duplex 340 och 420.

Kan jag använda en Duplex golvtvätt för att rengör rulltrappor och rullband?

Nej, men däremot en Duplex rulltrappstvätt! Duplex har utvecklat ett patenterat styrsystem för att rengöra just rulltrappor och rullband. Styrsystemet fixerar maskinen under rengöringen och specialborstarna når ända ner i profilspåren och tack vare Duplex unika konstruktion så kommer maskinen åt att rengöra ända intill kanterna. Duplex rulltrappsrengöring finns i två tvättbredder, 350 och 550 mm och eftersom maskinen är vändbar så kommer hela bandet att bli skinande rent.

Är det svårt att använda en Duplexmaskin?

Nej, det är det inte, tvärtom! Fyll först behållarna med vätska (antingen vatten eller vatten-kem för maskiner utan ånga, eller vatten i maskiner med ånga). På maskinens sida sitter ett reglage för att ställa in borsttrycket, trycket bestäms utifrån underlaget som skall rengöras. För rengöring av mycket hårt smutsade golv ställs det högsta trycket in. För mindre smutsade hårda golv ställs trycket ner ett steg, för mattor med kort lugg väljs läge 3 och för mattor med lång lugg väljs läge 4.

När maskinen inte används ställs den på det sista bottenläget som gör att maskinen körs på transporthjulen, dvs. att den startar inte när handtaget fälls ner. För att starta maskinen fälls bara handtaget ner åt valfritt håll till en lagom höjd och borstarna börjar rotera.

Tack vare att borstarna roterar mot varandra är maskinen fjäderlätt att köra, två fingrar räcker! När maskinen startat förs maskinen framåt över området som skall rengöras. För att släppa på vatten/kem på borstarna tryck bara kort på reglaget som sitter på handtaget. Håll inte knappen intryckt hela tiden! Det räcker med tryck i korta intervall. Har maskinen ånga så regleras den med den röda brytaren på handtaget. Maskinen kan köras tills den rena vätskan är slut eller uppsamlingsbehållaren är full.

Tar det inte väldigt lång tid att rengöra stora ytor med en så liten maskin?

Duplex golvtvättar må vara små och kompakta till formatet men effektiviteten är då rakt inte relativ till storleken. Duplex 420 t.ex kan rengöra upp till 350 kvadratmeter i timmen! Kör bara maskinen framåt i en rak linje, backa sedan tillbaka i samma spår, flytta maskinen åt sidan så att det blir ett litet överlapp med den nyss rengjorda ytan, kör framåt, backa tillbaka osv. Processen upprepas tills hela golvytan är rengjord. Maskinen är vändbar så det går att komma åt vid alla kanter, som t.ex. väggar, och runt andra golvfasta objekt.

Hur är det med service och reservdelar?

Tecnovap har en egen servicetekniker som kan Duplexmaskinerna utan och innan och reservdelar finns normalt i lager.

Behöver maskinen underhåll? Går det att göra själv?

Ja, Duplexmaskinerna är mycket lätta att underhålla, bara det görs efter varje användning. Fördelen med att rengöra den efter varje användning är att det inte börjar lukta ifrån uppsamlingsbehållaren och att ingen smuts har torkat fast som det sedan blir mycket mer jobb med att få lös.

Börja med att koppla ifrån maskinens strömförsörjning, ta sedan loss de tre behållarna (två vatten och den centrala uppsamlingsbehållaren). Behållarna sköljs ur med vatten och med en fuktad trasa torkas de interna transportbanden och andra smutsiga delar av. Lägg sedan maskinen på sidan och torka av undersidan på motorn (centralt placerad i botten). Torkas inte motorn ren kommer smutsen att bränna fast nästa gång maskinen används och det blir i stort sett omöjligt att rengöra.

Borstarna behöver också lossas och rengöras, speciellt om maskinen används i desinficerande syfte. Då bör de rengöras efter varje användning, annars räcker det att rengöra borstarna ungefär varannan vecka (beror lite på hur mycket maskinen används). Borstarna lossas enkelt, lossa de två skruvarna som sitter på den rostfria stålpanelen med den medföljande sexkantsnyckeln.

Ta bort sidopanelen och sedan borstarna som läggs i blöt i några timmar i kallt eller varmt vatten (inte hett) med samma rengöringsmedel som används i maskinen. Borstarna kan sättas tillbaka hur som helst men eftersom borstarna alltid roterar åt samma håll är det bra att byta sida. Med tiden böjs borststrån om samma borste alltid roterar åt samma håll, får de byta sida förlängs livslängden på borstarna.

Uthyrning av ångtvättar och annan städutrustning

Vi har både ångtvättar, skurmaskin med ånga, kombiskur, singelskur och våtsug till uthyrning. Ångtvättarna hyr vi ut med ett färdigt tillbehörspaket som täcker de flesta användningsområden. Vi har även större ångtvättar för uthyrning samt ett antal specialmunstycken som behövs för att få bästa resultatet.

Ring 08 5580 7097 eller mejla till uthyrning@tecnovap.se. Vi har öppet helgfria vardagar klockan 8.00 – 16.00. Avvikande öppettider kan förekomma under semestertider och allmänna helger såsom påsk och jul.

Klicka här för uthyrning