Vad spelar det för roll vilken effekt maskinen har?

Effekt mäts i watt och ju högre effekt desto mer watt. Effekten bestämmer hur mycket kraft, fart, värme, ljus etc. som föremålet ger (t.ex. hur mycket ljus en 25W glödlampa ger jämfört med en 60W glödlampa). Det är samma sak med Tecnovaps maskiner. En maskin med en effekt på t.ex. 2400W är dubbelt så kraftfull jämfört med en maskin på 1200W. Högre effekt på ångpannan gör att vattnet kokar upp snabbare, högre effekt på dammsugaren gör att den suger mer (allt annat lika).

2-tanksystem, vad innebär det?

Maskinen är utrustad med två vattenbehållare. Vatten fylls på i påfyllningsbehållaren varifrån det sedan pumpas över till den andra behållaren (ångpannan) där det kokas under tryck. Det är just detta, att vatten fylls på i en separat behållare och inte direkt i ångpannan, som möjliggör ett oavbrutet användande av maskinen till skillnad från maskiner med bara en vattenbehållare (ångpannan).

I maskiner med bara en vattenbehållare (ångpannan) fylls vattnet på direkt i ångpannan där det kokas under tryck. Med bara en behållare går det inte att fylla på medan maskinen används.

När vattnet är slut måste maskinen stängas av och det uppbyggda trycket måste sakta och försiktigt släppas ut innan nytt vatten kan fyllas på och maskinen kan koka upp det. Hela påfyllningsprocessen i en maskin med bara en vattenbehållare brukar ta cirka 20 minuter. Maskiner med 2-tanksystem är ofta av bättre kvalitet eftersom de är gjorda för ett kontinuerligt brukande.

Vilken funktion har tryckmätaren?

En tryckmätare hjälper dig att veta att din maskin fungerar som den ska genom att den visar att trycket ligger i närheten av sitt ideala arbetstryck. På så sätt vet du alltid att allt fungerar precis som det ska.

Varför är det en fördel att kunna reglera ångtrycket?

Fördelen med att kunna reglera ångtrycket är att även känsliga ytor kan rengöras med ånga. Mer delikata ytor, som silke och ytor som är riktigt vattenkänsliga, kan skadas om fullt tryck på ångan används.

Minskas trycket blir ångan torrare pga. minskad kondens.
På de maskiner som är utrustade med ett reglage för ångtrycket så sitter det antingen direkt på maskinen, eller direkt på handtaget vilket betyder att du kan justera ångtrycket med ett fingertryck vid behov.

Går det att få hjälp med hur jag bäst använder maskinen och alla de olika tillbehören?

Absolut, det går att boka en tid för att få en grundlig genomgång av hur maskinen fungerar samt vad varje tillbehör och munstycke är bäst lämpat för. Mängden tillbehör kan verka övervälmande men det är för att det alltid skall finnas ett munstycke som passar för att rengöra vad det än månde vara. När maskinen väl börjar användas så går det ganska fort att lära sig välja rätt munstycke.

Är ångtvättmaskiner säkra?

Ja, ångtvättar av hög kvalitet är mycket säkra och enkla att använda naturligtvis under förutsättning (som med vilket verktyg eller maskin som helst) att den används på rätt sätt. Fråga din återförsäljare för detaljerade instruktioner om hur du använder din maskin med alla sina tillbehör.

Går det att se på en maskin om den uppfyller högt ställda krav?

Bara genom att titta på en maskin är det svårt att se om den är av bättre eller sämre kvalitet, eller vilken kvalitet det är på de ingående delarna. Det är därför viktigt att tillverkaren lämnar en detaljerad specifikation över maskinens karakteristika.
Ångpannan är den viktigaste komponenten i en ångrengöringsmaskin och måste vara utomordentligt välgjord.

Den skall hålla både för ett oavbrutet användande dagligen men även för många års användande. De bästa ångpannorna är tillverkade i rostfritt syrafast stål, är självrengörande och har en lång garantitid. Ytterligare ett stort plus är ångpannor som har utbytbara värmeelement. Fördelen med det är att om värmeelementet går sönder så behöver inte hela ångpannan bytas ut.

Vilken betydelse har det om slangarna går att ta loss eller inte?

Maskiner med fast monterad slang har en tendens att behöva repareras oftare eftersom de skadas lättare. Löstagbara accessoarer och slangar gör dessutom att transport och förvaring underlättas.

Hur länge håller en ångrengöringsmaskin från Tecnovap?

Genom att följa bruksanvisningen gällande handhavandet av maskinen och med rätt underhåll kan din ångrengöringsmaskin hålla i mer än 10 år.

Vad är det för skillnad på de ångtvättar som säljs i butik och via TV jämfört med Tecnovaps maskiner?

Tecnovaps maskiner använder Supersteam, en mycket het och i stort sett torr ånga. Fördelarna är flera. Att ångan är het, mellan 150 och 180°C, innebär att porerna i ytan öppnar sig och därför kan även djupt ingrodd smuts avlägsnas. Men den höga temperaturen på ångan avlägsnar inte bara den synliga smutsen utan även den osynliga smutsen såsom mikroorganismer och odörer.

Att ångan är torr betyder att rengöringen inte lämnar vatten efter sig som måste torkas upp, till och med textilier är helt torra på endast cirka 15 minuter. Och den korta torktiden ger inte mikroorganismer någon chans att börja växa igen.

Till Tecnovaps maskiner finns ett brett utbud av högkvalitativa munstycken anpassade till rengöring av alla upptänkliga ytor vilket leder till att maskinen kan nyttjas effektivare. Supersteam rengör med ett strålande bra result oavsett vilken yta som rengörs, t.ex. trånga vrår och omöjliga hörn, hårt smutsade golv och ingrodda fläckar på textilier. Tecnovaps maskiner är gjorda för att tåla ett tufft dagligt användande i kommersiellt bruk.

De har en mycket gedigen ångpanna av rostfritt syrafast stål med utbytbara värmeelement och TrueTemp™-teknologi som garanterar en konstant temperatur på ångan. Sammanfattningsvis följer ett antal punkter som bör beaktas vid valet av ångrengöringsmaskin:

 • Temperaturen på ångan – bör inte understiga 150°C
 • Möjligheten att reglera ångflödet – ökar användningsområdet
 • Utbudet av munstycken och andra tillbehör – fler munstycken ökar användningsområdet
 • Kvaliteten – både på maskinen och dess delar samt på tillbehören
 • 2-tanksystem – garanterar ett oavbrutet användande
 • Garantitiden på ångpannan – Tecnovaps ångpannor har 10 års garanti
 • Längd på anslutningskabel och ång/sugslang
 • Lättmanövrerad – stora hjul underlättar förflyttning
 • Antalet tillbehör som följer med som standard
 • Maskinens prestanda, tålighet, reparationsintervall och livstid
 • Maskinens isolering och elinstallationer skall vara av högsta kvalitet och dimensionerade för ett långvarigt och ihållande brukande
 • Säkerhetsutrustningen skall inkludera i alla fall två säkerhetsventiler på ångpannan.
 • Tecnovaps maskiner är utrustade med minst fem separata säkerhetssystem
Kan kemikalier blandas med vattnet i maskinen?

Nej, inte under några som helst omständigheter skall kemikalier blandas med vattnet i maskinen. Rengöringsmedel i brukslösning får endast fyllas på i de maskiner som är utrustade med en separat behållare för rengöringsmedel. Blandas rengöringsmedel med vattnet kan maskinen skadas och garantin upphör att gälla. Inte heller för att rengöra maskinen behövs några kemprodukter, det räcker med bara vatten.

För att förbättra resultatet vid rengöring av mycket hårt smutsade ytor med en maskin som inte har kembehållare sprejas ytan först med t.ex. såpa. Låt såpan verka en kort stund innan ytan behandlas med ånga. Om rengöringsmedel behövs rekommenderas naturliga ytaktiva medel som t.ex. såpa.

Ersätter ångengöringsmaskinen all städutrustning såsom mopp, hink, kemikalier, sop osv?

En ångrengöringsmaskin av bra kvalitet rengör så effektivt att traditionell städning med olika kemikalier för olika ytor kan uteslutas. Istället fylls maskinen på med endast kranvatten. Den heta ångan öppnar upp porerna i materialet och möjliggör en riktig djuprengöring helt utan kemikalier. Rengöringsmedel lämnar rester efter sig där ny smuts får fäste. Utesluts rengöringsmedel förlängs städintervallen eftersom det tar längre tid för ny smuts att få fäste.

Tack vare det breda utbudet av tillbehör finns det inga ytor som blir för svåra att rengöra.

Trycket på ångan fungerar som tryckluft och blåser rent även i de minsta och mest svåråtkomliga skrymslen och prång. Till modeller utan sug torkas den lösgjorda smutsen enkelt upp med en trasa. På flera munstycken finns möjlighet att fästa trasan direkt på munstycket för att på så sätt avlägsna den lösgjorda smutsen i samband med lösgörandet.

Tecnovap har också en ångmopp som snabbt och effektitv rengör golv, väggar och tak. Ångmoppen använder också Supersteam vilket garanterar en desinficerad yta utan vatten som rinner, hala golv eller rester av kemikalier.

Måste jag tömma ångtvättens vattenbehållare efter varje användning?

Nej, absolut inte, behållaren töms vid behov eller om maskinen inte skall användas under en längre period (några veckor).

Jag skulle behöva ett mycket speciellt munstycke som jag inte kan hitta i någon av era tillbehörslistor, kan jag använda ett som jag har sedan tidigare?

Nej, det går inte men kontakta våran servicetekniker för att prata om precis vad det är du behöver så kan han hjälpa till med att ta fram precis det som behövs. Han redan har tagit fram flera olika specialmunstycken åt kunder som haft speciella behov.

Går det att använda vilket rengöringsmedel eller kemprodukt som helst i maskinerna som har en behållare för rengöringsmedel?

Nej det gör det inte. Vid köp av en maskin som är utrustad med en behållare för rengöringsmedel så går säljaren noga igenom vilka medel som kan användas, och vilka som INTE kan användas. Önskas hjälp vid ett senare tillfälle är det bara att kontakta antingen Tecnovap eller en återförsäljare.

Vilken är skillnaden mellan enfas- och trefasmaskiner?

Trefasmaskiner är avsevärt mer potenta än enfasmaskiner. De ger högre temperatur, större ångvolym och högre tryck. Huvudsakligen, men inte uteslutande, används trefasmaskiner inom industrin.

Tecnovap har både mobila trefasmaskiner samt maskiner avsedda för fast montering. Direkt vattentillförsel är möjligt även på de mobila enheterna. Steam Brush Conveyor Belt Cleaner fungerar tillsammans med trefasmaskiner.

Automatisk påfyllning och kontinuerlig produktion av ånga, vad menas med det?

Tidiga ångmaskiner hade en ångpanna med tryckventil och med påfyllning direkt i ångpannan där vattnet kokades. När ångan var slut skulle pannan svalna, trycket släppas ut, nytt vatten fyllas på för att sedan kokas upp.

Efter denna något omständliga och tidsödande processen var maskinen klar att åter användas. Nya maskiner har ett 2-tanksystem med en separat vattenbehållare där vatten fylls på och varifrån vattnet pumpas över till ångpannan, alltså finns ingen direkt access till ångpannan och ingen tryckventil behövs.

Vatten kan fyllas på allt efter behov i vattenbehållaren mao. inga avbrott i städningen. Alla Tecnovaps maskiner och Duplex golvrengöringsmaskiner använder den här tekniken.

Varför är det en fördel att maskinen producerar ånga utan avbrott?

Framförallt för att avbrott pga. väntetider vid påfyllningen utesluts. Istället för att avbryta och ”börja om från början” varje gång ångan tar slut fylls vatten på allt efter behov i vattentanken.

Den separata vattenpåfyllningen gör att ångpannan hela tiden har tillgång till vatten för att producera ånga (så länge som det finns vatten i vattentanken förstås!).

En annan fördel är att ångpannans storlek kan hållas nere vilket ger avsevärt kortare uppvärmningstider. Maskinen kan användas utan avbrott timme efter timme efter timme…

Är alla maskiner med 2-tanksystem likvärdiga?

Ja och nej, ja om systemet är självrengörande, nej om det inte är det. Det finns två vanliga system för ångpannans sensor som känner av vattennivån. Det ena systemet är en elektronisk avkännare som sänder en signal till vattenpumpen när vattennivån understiger en viss nivå.

Det andra systemet består av en flottör inuti pannan (ungefär som i en toalett). Båda systemen uppnår det samma men med den elektroniska sensorn kan avlagringar göra att sensorn inte reagerar som den ska.

Det är därför viktigt att en ångpanna med det här systemet är självrengörande precis som systemet med flottören är. Alla Tecnovaps maskiner har en självrengörande elektronisk sensor och alla Duplexmaskiner har en självrengörande flottör.

Vilka fördelar finns med att ha en våtdammsugare också?

När ångan lösgjort smutsen behövs i de flest fall att smutsen samlas upp också. Med en våtdammsugare sugs den lösgjorda smutsen upp i samma rörelse vilket spara både tid och arbetsinsats. En annan fördel är att torktiden minimeras, ytan kan tas i bruk omedelbart efter rengöringen.

Varför har en del maskiner en behållare för rengöringsmedel?

I de flesta fall är ånga mer än tillräckligt och ger en helt kemikaliefri rengöring men i vissa fall kan en specialkemikalie snabba på processen. Förutom vissa specialapplikationer (t.ex. tuggummi och klotter) kan en viss tillsats av kemikalier vara nödvändig för hårt smutsade ytor.

Rengöringsmedlet som maskinerna använder värms upp till cirka 100 grader vilket ökar medlets effektivitet så att om kemikalier behövs så ska i alla fall förbrukningen hållas nere. På grund av att kemikalierna värms upp får aldrig kemikalier som avger ånga vid uppvärmning användas pga. riskerna det innebär att inandas ångorna.

Kontrollera alltid med återförsäljaren vilka kemikalier som får användas, uppvärmningen kan orsaka reaktioner hos medlet som i värsta fall kan leda till att ångpanna exploderar. Kemikalier får endast fyllas på i därför avsedd behållare, aldrig i vattentanken eftersom det kan skada interna komponenter vilket leder till kostsamma reparationer och att garantin uppgör att gälla.

Uthyrning av ångtvättar och annan städutrustning

Vi har både ångtvättar, skurmaskin med ånga, kombiskur, singelskur och våtsug till uthyrning. Ångtvättarna hyr vi ut med ett färdigt tillbehörspaket som täcker de flesta användningsområden. Vi har även större ångtvättar för uthyrning samt ett antal specialmunstycken som behövs för att få bästa resultatet.

Ring 08 5580 7097 eller mejla till uthyrning@tecnovap.se. Vi har öppet helgfria vardagar klockan 8.00 – 16.00. Avvikande öppettider kan förekomma under semestertider och allmänna helger såsom påsk och jul.

Klicka här för uthyrning