Vad är BAR?

Bar är ett mått på tryck. 1 bar är lika med 14,5 psi. Trycket vid havsnivån är 1 bar.

Vad är OWI?

Overheated Water Injection är en teknik som gör det möjligt att blanda kokande vatten med ångan för att kunna skölja av den tvättade ytan.

Vad är Supersteam?

Supersteam är torr och överhettad ånga. Överhettad för att ångans temperatur överstiger den normala ångbildningstemperaturen (100°C) och torr för att ångan endast innehåller cirka 5% vatten. Supersteam kan snabbt och enkelt djuprengöra, desinficera, eliminera fläckar och odörer.

Supersteam eliminerar också mögel, löss, loppor, allergener, svamp och kvalster (och dess ägg) eftersom dessa organismer är mycket värmekänsliga. Många ”problemområden” blir lättstädade med Supersteam, t.ex. ugn, stekytor, kyl/frys, fordon, stegsäkra golv, fogar, hygienutrymmen, mattor, stoppade möbler och så vidare.

Rengöring med Supersteam är den mest effektiva och ekologiska metoden för rengöring.

Vad är TrueTemp™?

TrueTemp™ är en avancerad teknik som säkerställer att ångans temperatur alltid är konstant, ett av de mest elementära kraven för att uppnå optimala resultat av rengöringen.

Den vanligaste orsaken till att temperaturen inte bibehålls beror på oriktig vattenpåfyllning varför det är grundläggande att rätt mängd vatten fylls på vid rätt tillfälle. Oriktig vattenpåfyllning kan orsakas av kalkavlagringar på ångpannans sensor som gör att den inte känner av när och hur mycket vatten som behövs vilket kan resultera i att ångpannan torrkokar och måste bytas.

TrueTemp™ säkerställer att rätt mängd vatten fylls på vid rätt tillfälle.

Vad är effekt?

Hur stor effekt ett elektriskt föremål har anges genom wattstyrkan (W). Högre effekt (mer W) ger mer kraft, värme, kyla, ljus, sug, blås, fart… Ju högre effekt en maskin har desto mindre är risken för t.ex. överhettning eftersom alla elektriska komponenter är anpassade efter maskinens effektuttag

Uthyrning av ångtvättar och annan städutrustning

Vi har både ångtvättar, skurmaskin med ånga, kombiskur, singelskur och våtsug till uthyrning. Ångtvättarna hyr vi ut med ett färdigt tillbehörspaket som täcker de flesta användningsområden. Vi har även större ångtvättar för uthyrning samt ett antal specialmunstycken som behövs för att få bästa resultatet.

Ring 08 5580 7097 eller mejla till uthyrning@tecnovap.se. Vi har öppet helgfria vardagar klockan 8.00 – 16.00. Avvikande öppettider kan förekomma under semestertider och allmänna helger såsom påsk och jul.

Klicka här för uthyrning